DDX19 Inhibits Type I Interferon Production by Disrupting TBK1-IKKε-IRF3 Interactions and Promoting TBK1 and IKKε Degradation

DDX19 Inhibits Type I Interferon Production by Disrupting TBK1-IKKε-IRF3 Interactions and Promoting TBK1 and IKKε Degradation

Authors: Kunli Zhang14 Yuanfeng Zhang14 Juan Xue12 Qingwen Meng1 Hongyang Liu12 Caihong Bi1 Changyao Li1 Liang Hu1 Huibin Yu1 Tao Xiong2 Yuying Yang2 Shangjin Cui3 Zhigao Bu1 Xijun HeJiangnan Li1 Li Huang1Changjiang Weng15

Influence Factor: 8.032

Citation: Cell Rep 26, 1258-1272.e1254 (2019).

Read entire article

Share:

Back to top