Heterogeneity in endothelial cells and widespread venous arterialization during early vascular development in mammals

Heterogeneity in endothelial cells and widespread venous arterialization during early vascular development in mammals

Authors: Siyuan Hou, Zongcheng Li, Ji Dong, Yun Gao, Zhilin Chang, Xiaochen Ding, Shuaili Li, Yunqiao Li, Yang Zeng, Qian Xin, Baihan Wang, Yanli Ni, Xiaowei Ning, Yuqiong Hu, Xiaoying Fan, Yu Hou, Xianlong Li, Lu Wen, Bin Zhou, Bing Liu, Fuchou Tang & Yu Lan

Citation: Hou, S., Li, Z., Dong, J. et al. Heterogeneity in endothelial cells and widespread venous arterialization during early vascular development in mammals. Cell Res 32, 333–348 (2022). https://doi.org/10.1038/s41422-022-00615-z

Used in this study: Gene Editing Services

Read entire article

Share:

Back to top