Promising xenograft animal model recapitulating the features of human pancreatic cancer

Promising xenograft animal model recapitulating the features of human pancreatic cancer

Authors: Jin-Xin Miao, Jian-Yao Wang, Hao-Ze Li, Hao-Ran Guo, Louisa S Chard Dunmall, Zhong-Xian Zhang, Zhen-Guo Cheng, Dong-Ling Gao, Jian-Zeng Dong, Zhong-De Wang & Yao-He Wang

Citation: Miao, J.-X., Wang, J.-Y., Li, H.-Z. et al. Promising xenograft animal model recapitulating the features of human pancreatic cancer. World J Gastroenterol. (2020). https://dx.doi.org/10.3748/wjg.v26.i32.4802

Used in this study: immunodeficient B-NDG mice

Read entire article

Share:

Back to top