The absence of NIPA2 enhances neural excitability through BK (big potassium) channels

The absence of NIPA2 enhances neural excitability through BK (big potassium) channels

Authors: Na‐Na Liu, Han Xie, Wen‐Shu Xiang‐wei, Kai Gao, Tian‐Shuang Wang & Yu‐Wu Jiang

Citation: Liu, N.-N., Xie, H., Xiang-wei, W.-S. The absence of NIPA2 enhances neural excitability through BK (big potassium) channels. CNS Neurosci Ther. (2019). https://doi.org/10.1111/cns.13119

Used in this study: custom C57BL/6J NIPA2 KO mice

Read entire article

Share:

Back to top